Sats på lærernes lærere

– Regjeringens ambisjoner for lærerutdanningene er høye. Det burde bety en større satsing på lærernes lærere, sa generalsekretær Hilde Gunn Avløyp til Forskerforbundets lærerutdanningskonferanse.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Onsdag 3. mai arrangerte Forskerforbundet sin årlige lærerutdanningskonferanse, under tittelen «Lærerutdanninger i nytt institusjonslandskap». En fulltegnet konferanse vitnet om stor interesse for temaet.

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp la vekt på at lærerutdanningen i lengre tid har stått i et krysspress.

– Lærerutdanningens betydning er også dens utfordring. Ingen annen høyere utdanning vies så stor politisk oppmerksomhet, og ingen annen utdanning har vært gjenstand for like store endringer. Samfunnsmandatet for skolen og barnehagen legitimerer nasjonal styring. Men det må være en balanse mellom politisk styring og endringsiver på den ene siden, og faglighet og institusjonell frihet på den andre, sa Avløyp.

På kort tid er antallet institusjoner som tilbyr lærerutdanninger vesentlig redusert. Det betyr at lærerutdanningene skal videreutvikles faglig, samtidig som mange institusjoner står midt i krevende omstillingsprosesser.  

– Våre tillitsvalgte forteller om et til dels urovekkende høyt tempo på mange prosesser. Det kan gå ut over både de ansattes medbestemmelse, og kvaliteten på utdanningstilbudet. Regjeringen har høye ambisjoner for lærerutdanningene. Da må de også sikres rammebetingelser som gjør dem i stand til å oppfylle dem, mener Avløyp.

Regjeringens nye strategi for lærerutdanningene – Lærerutdanning 2025 – ble også presentert på konferansen. En utfordring Norge deler med mange andre land, er lav rekruttering til lærerutdanningene.

– Lærerutdanning har vært en av regjeringens hovedsatsinger. Men satsingen på lærernes lærere henger etter. Attraktive lønns- og arbeidsvilkår er nødvendig hvis lærerutdanningene skal fortsette å utvikle seg. Det jobber Forskerforbundet kontinuerlig for – og det kommer vi til å fortsette med, avsluttet Avløyp.