Maner til økt internasjonalt samarbeid

– Utviklingen i USA må møtes med styrket internasjonalt samarbeid for akademisk frihet og mobilitet, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Både innreiseforbudet, som nå er under ankebehandling, og angrep på de akademiske institusjonenes autonomi i USA har fått akademiske samarbeidsorganer og institusjoner til å reagere.

– Trumps innreiseforbud er et angrep på den frie forskningen, og det er viktig at akademikere over hele verden nå reiser stemmen og sier klart ifra. Internasjonal mobilitet og åpenhet har vært avgjørende for vitenskapelige framskritt i århundrer. Lukkethet er farlig for så mye, men for vitenskapen er det helt ødeleggende. Vitenskapen er i sin natur grenseoverskridende, sier Aaslestad.

Han mener det nå er viktig å styrke det akademiske samarbeidet internasjonalt.

– Nå må vi aktivisere de internasjonale nettverkene vi har, og vise solidaritet med de forskerne som rammes. For eksempel ved å holde kontakten med forskere som ikke kan reise ut av USA. Så vil jeg oppfordre alle forskere til å delta i offentligheten, og stå opp for de vitenskapelige idealene i en tid der de virkelig blir satt på prøve. Det er svært bekymringsfullt at amerikanske forskningsinstitusjoner nå utsettes for sterkt politisk press, mener Aaslestad.

Forskerforbundet er tilsluttet Scholars at Risk, som arbeider for akademisk ytringsfrihet over hele verden

Vår amerikanske søsterorganisasjon AAUP kaller innreiseforbudet ukonstitusjonelt og diskriminerende