– Likestillingsarbeidet i akademia går for sakte

– 60 prosent av studentene i høyere utdanning er kvinner, men 73 prosent av professorene er menn. Likestillingsarbeidet i akademia går for sakte, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad på den internasjonale kvinnedagen.

Illustrasjon: Women in STEM (Wikipedia Year of Science)

Illustrasjon: Women in STEM (Wikipedia Year of Science) WikiEd

I dag markeres den internasjonale kvinnedagen 8. mars verden over. Som fagforbund for forskere og kunnskapsarbeidere jobber Forskerforbundet for likestilling i arbeidslivet generelt, og i akademia spesielt.

– På den internasjonale kvinnedagen er det først og fremst viktig å støtte kvinners rettigheter i land hvor kvinner stenges ute fra muligheten til høyere utdanning. Men også her hjemme er det langt igjen til kvinner og menn er likestilt, mener Aaslestad.

Til tross for et klart flertall kvinnelige studenter, er overvekten av mannlige professorer enda større.

Bare 27 prosent av norske professorer er kvinner. Det er alt for få. Institusjonene må bli flinkere til å fremme likestilling i sitt daglige arbeid. Senest i fjor endte fusjonen ved Høgskolen i Sørøst-Norge med en ledelse der bare to av elleve var kvinner. Det krever systematisk arbeid for å endre dette skjevforholdet, fremholder Aaslestad.

Han viser til ny statistikk fra Institutt for Samfunnsforskning, som viser at kvinnelige forskere i staten i snitt ligger åtte prosent under sine mannlige kolleger i lønn.

– Statistikken viser at lønnsgapet er stabilt. Det er ikke holdbart. Vi må gjøre mer for å bryte ned de systematiske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i samfunnet, avslutter Aaslestad.

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Diskriminering avdekkes bedre enn i dag.
  • Ansatte ikke skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering.
  • Tillitsvalgte skal gis opplæring i lov- og avtaleverk som omhandler diskriminering.
  • Kvinneandelen i toppstillinger økes med 2 prosentpoeng i året.
  • Myndighetene og institusjonene setter måltall for å øke andelen av kvinner til vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger.
  • Institusjonene skal ha strategier for rekruttering av det underrepresenterte kjønn og befolkningsgrupper både blant studenter og ansatte.