La fram ny rapport om forskernes lønnsutvikling

Lønnsforskjellene mellom forskere i privat og statlig sektor øker. Det var et av hovedfunnene da forskere fra Institutt for samfunnsforskning presenterte ny lønnsstatistikk for Forskerforbundets tariffkonferanse.

Article Image

Øyvind Søraas Skorge og Janis Umblijs, institutt for samfunnsforskning

Nærmere hundre tillitsvalgte fylte salen på Leangkollen under Forskerforbundets tariffkonferanse 7. og 8. februar. De fikk høre Øyvind Søraas Skorge og Janis Umblijs fra Institutt for samfunnsforskning legge fram nye tall om lønnsutviklingen for forskere fra 2004 til 2014.

Et av hovedfunnene var at lønnsforskjellene mellom forskere i privat og statlig sektor øker.

– I gjennomsnitt tjente forskere i det private elleve prosent mer enn statsansatte forskere i 2004. Forskjellen var i midlertidig økt til 20 prosent innen 2014. Dette er en klar økning, oppsummerte Søraas Skorge.

I undersøkelsen kommer det også fram at lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige ikke har gått ned for forskere i staten. Fortsatt ligger snittlønna for kvinnelige forskere i staten åtte prosent under deres mannlige kolleger.

Den endelige rapporten «Lønnsutvikling blant høyt utdannede i Norge 2004-2014» legges fram i sin helhet 1. mars.