Kritisk til større konkurransepott

– Det er ingen grunn til å tro at mer konkurransebasert finansiering vil gi høyere studiekvalitet for studentene, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Erik Norrud

Fredag 27. januar ble  stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning"  lagt frem.

I meldingen heter det at «Regjeringen har en tydelig ambisjon om at finansieringen av høyere utdanning på sikt i større grad skal baseres på konkurranse», og det foreslås å gradvis bygge opp en «bred, konkurransebasert arena» for dette. Samtidig skal det etableres en «portal med indikatorer på studieprogramnivå».

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, mener regjeringen bommer.

– Det er ingen grunn til å tro at en slik konkurransebasert pott vil gi bedre oppfølging for studentene. Tvert imot kan den bety at de lærestedene som særlig hadde trengt å bedre tilbudet til studentene, får mindre ressurser til rådighet i dette arbeidet. Målet med en kvalitetsmelding må jo være å løfte kvaliteten for alle studentene, mener Aaslestad.

Han mener økte grunnbevilgninger hadde vært mer i tråd med målene i meldingen.

– Meldingen legger vekt på at institusjonene selv skal utvikle gode systemer for økt studiekvalitet. Da må de i hvert fall få grunnbevilgninger som sikrer dem faglig frihet og forutsigbarhet i dette arbeidet. På samme måte vil målet om økt involvering og tettere oppfølging av studentene, kreve økte ressurser. Det er naivt å tro at tøffere konkurranse vil bidra til å nå dette målet, mener Aaslestad.