God snuoperasjon for likestilling

5. april la regjeringen frem sitt forslag til en ny likestillings- og diskrimineringslov. Forskerforbundet er glad for at regjeringen har snudd, og fastholder at loven særlig skal bedre kvinners stilling.

Ragnhild Lied (Unio) / Petter Aaslestad (Forskerforbundet)

Ragnhild Lied (Unio) og Petter Aaslestad (Forskerforbundet). Foto: Unio/Forskerforbundet

I lovforslaget regjeringen sendte på høring i fjor, foreslo den å gjøre den nye, felles likestillings- og diskrimineringsloven «kjønnsnøytral». En rekke høringsinstanser, deriblant Forskerforbundet, Unio og Likestillings- og diskrimineringsombudet, var redd for at dette ville svekke kvinners vern mot diskriminering.

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, er glad for at regjeringen har lyttet til kritikken.

– Kvinner er fortsatt underrepresentert på en rekke viktige samfunnsområder, og mye gjenstår før kvinner og menn har de samme mulighetene. Blant annet i arbeidslivet. Det er viktig at lovverket fortsatt har det som utgangspunkt, sier Aaslestad.

Lovforslaget åpner også for positiv særbehandling av menn i arbeidslivet, på lik linje med kvinner i dag. Det betyr at arbeidsgivere for eksempel skal kunne oppfordre menn til å søke på jobb i kvinnedominerte yrker.

Også denne endringen støtter Forskerforbundet.