Full støtte til streikende sykepleiere

Forskerforbundet støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen.

Article Image

Forskerforbundet vil uttrykke sin støtte til Norsk Sykepleierforbund og de 19 sykepleierne i Kreftforeningen som er tatt ut i streik fra 22. mai.

Bakgrunnen for streiken er at Sykepleierforbundet ikke kan akseptere at medlemmenes rettigheter svekkes når arbeidsgiver velger å melde seg inn i en annen arbeidsgiverforening. 

Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO/Abelia, ble det lovet at medlemmene i Norsk Sykepleierforbund ikke skulle få dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Norsk Sykepleierforbund har nå gått til streik fordi streikeretten er truet i det nye avtaleforslaget.

Forskerforbundet gir Norsk Sykepleierforbund full støtte i kampen for grunnleggende prinsipper i det organiserte arbeidslivet.