Feirer den akademiske friheten

– I dag markerer vi at det er 20 år siden UNESCO vedtok «Recommendation concerning the Status of Higher–Education Teaching Personnel», sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad på Verdens lærerdag.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Sammen med Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har Aaslestad skrevet et debattinnlegg for å markere tyveårsjubileet for det historiske UNESCO-vedtaket. UNESCO, ILO, UNICEF og Education International er blant dem som i år markerer Verdens lærerdag med dette budskapet.

Den akademiske friheten er under betydelig press i mange land, og Aaslestad vil bruke Verdens lærerdag  til å vise solidaritet med undervisere som opplever press, sensur og menneskerettighetsbrudd.

– Forskere og undervisere spiller en svært viktig rolle for demokratiet, og akademisk frihet er en forutsetning for at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag. Derfor er det så dramatisk når vi ser at den akademiske friheten trues og innskrenkes i mange land, også i Vesten, sier Aaslestad.

I en kort film deler medlemmer fra Forskerforbundet og Utdanningsforbundet sine tanker om hvorfor akademisk frihet er så viktig.

– Vi har sett i en del land, for eksempel i Canada, at forskere ikke får formidle sine resultater, men at de må gjennom en informasjonsavdeling og godkjennes. Det er en sterk innskrenking av den akademiske friheten, sier førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved HiOA, Bente Kalsnes.

Hun får støtte av Steinar Sæther, førsteamanuensis ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO.

– Det er mange små elementer som bidrar til å true den akademiske friheten. Den er noe man hele tiden må være bevisst og kjempe for å opprettholde, sier han.

Forskerforbundet er tilsluttet det internasjonale nettverket Scholars at Risk, som arbeider for å beskytte forskere og den akademisk friheten verden over.