Ny rapport: Færre ønsker akademisk karriere

Færre doktorgradskandidater enn før ønsker seg en akademisk karriere, og færre opplever doktorgradsutdanningen som relevant. Det viser en fersk rapport NIFU har utarbeidet på oppdrag fra Forskerforbundet.

Article Image

13. juni la Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) frem rapporten «Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger». (NIFU-rapport 2017:10)

Rapporten tyder på at kandidatenes karriereplaner ser ut til å være i endring. Færre ønsker seg en tradisjonell forskningskarriere, og spesielt er det færre enn tidligere som ønsker seg til universitets- og høgskolesektoren. 

Som et resultat opplever færre kandidater at utdanningen er relevant for deres videre karriere.

- Denne rapporten forteller oss at karriereveiledningen for doktorgradskandidatene må bli bedre og bredere. Det er viktig for at flere skal få brukt sin kompetanse i relevant arbeid etter avsluttet doktorgrad, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Han mener rapporten viser at universitetene og høgskolene må henge med hvis de skal sikre seg framtidens forskertalenter.

- Det er ikke lenger slik at en doktorgrad er første steg i en akademisk karriere. Flere enn før velger å bruke doktorgraden andre steder i arbeidslivet. I dette ligger også en samfunnsutfordring. Skal vi sikre oss at forskertalentene faktisk velger å forfølge en forskerkarriere, må universitets- og høgskolesektoren tilby dem en attraktiv karrierevei. Det handler blant annet om lønn og muligheten for faste stillinger, sier Aaslestad.