Årsmøte i FMK

Forskerforbundets fagpolitiske forening for medlemmer ved museer og kulturminnevern (FMK) er igjen aktiv, og avholdt årsmøte i Oslo 16. juni med rundt 30 deltakere.

Årsmøtet i FMK 2017

Årsmøtet i FMK 2017

Arbeidet med å finne nye folk til å styre FMK det kommende året er gjort av en valgkomité som har bestått av Ellen Marie Sæthre-McGuirk, Lise Emilie Talleraas og Camilla Gjendem. Valgkomiteen har lagt vekt på geografisk spredning og kjønnsbalanse i utvelgelsen av det nye styret.

Det nye styret i FMK består av May Tove Nyrud (Museum Stavanger), Trond Indal (KODE – Kunstmuseene i Bergen), Øystein Ekroll (Nidaros domkirkes restaureringsarbeider), Sander Solnes (Stiftelsen Svalbard museum), Anne Elisabeth Christiansen Qvale (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design), Kristin Halaas (Vestfoldmuseene IKS) og Gunn M Nordal (Bymuseet i Bergen).

Det nye styret konstituerer seg på sitt første møte 4. september.