Akademisk frihet under press

Notatet «Akademisk frihet under press» er utgitt i Forskerforbundets skriftserie. Formålet har vært å lage et kunnskaps- og diskusjonsgrunnlag i Forskerforbundets arbeid med akademisk frihet – både sentralt og lokalt i organisasjonen.

Article Image

Notatet forsøker å belyse hva som menes med akademisk frihet og hvorfor dette prinsippet er så grunnleggende viktig for forskning og kunnskapsutvikling. Notatet gjennomgår hvordan akademisk frihet forstås og utfordres ved universiteter og høyskoler og i instituttsektoren, og berører avslutningsvis spørsmålet om forskningsfrihet i helseforetak og ABM-sektoren.

Last ned notatet her