Advarer mot lavere risiko i forskningen

Stadig høyere forventninger til raske resultater i forskningen, står i veien for vitenskapelige gjennombrudd. Det advarer ni nordiske fag- og profesjonsforbund innen forskning og høyere utdanning, samlet i Oslo 9. juni.

Deltakerne på det nordiske møtet i Oslo 2017

Deltakerne på det nordiske møtet i Oslo 2017

Utviklingen i de nordiske landene har klare fellestrekk: Myndighetene vil se raskere resultater av forskningsbevilgningene, og dette gjenspeiles i forskningsfinansieringen. Resultatet er flere forskningsprosjekter med lavere risiko, og raskere publisering av mindre interessante forskningsfunn. Det igjen vil bety færre vitenskapelige gjennombrudd.

Hvis myndighetene i de nordiske landene skal nå sine ambisiøse mål om forskning i verdensklasse, flere vitenskapelige gjennombrudd og flere nobelpriser, må denne onde sirkelen brytes.

Ni ulike fagforbund innen forskning og høyere utdanning i fem nordiske land, krever derfor:

– At forskningsfinansieringen gir den langsiktigheten og forutsigbarheten som er nødvendig for å bygge fremragende forskningsmiljøer. Basisbevilgningene må opp.

– At forskerne gis arbeidsbetingelser som flytter risikoen fra forskeren til forskningen. Den høye midlertidigheten blant forskere må ned.

– At myndighetene avstår fra detaljstyring av forskningen. Institusjonene og forskerne må gis den faglige friheten som gjør dem i stand til å forfølge vitenskapelige gjennombrudd.

Oslo, 9. juni 2017

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Forskerforbundet, Norge
Tieteentekijöiden liitto / Forskarförbundet, Finland
YLL / Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten, Finland
Dansk Magisterforening, DM
DJØF (Danmarks jurister og økonomer)
IDA, Ingeniørforeningen i Danmark
Félag háskólakennara/Universitetslärarförbundet, Island
Félag prófessora við ríkisháskóla/Professorsförbundet, Island