– Viktig signal om midlertidighet og akademisk frihet

I dag vedtar Stortinget en ny lov om forskningsetikk.
– Stortinget sender et viktig signal når samtlige partier mener den høye midlertidigheten kan være til hinder for forskernes frihet og trygghet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Målet med den nye loven er å styrke det forskningsetiske arbeidet i norsk forskning gjennom en lovfesting av forskernes og forskningsinstitusjonenes ansvar. Flere av Forskerforbundets endringsforslag til Kunnskapsdepartementet lovutkast er videreført i det som blir den endelige loven.

– Vi er glade for at vi har blitt lyttet til, det gjør at loven som vedtas i dag er bedre tilpasset forskernes hverdag. Vi skulle gjerne sett at det ble gitt ankeadgang for alle uttalelser om brudd på forskningsetikken, av hensyn til forskernes rettssikkerhet. Slik loven er nå, kan forskerne bare anke hvis uttalelsen konkluderer med alvorlige brudd på forskningsetiske normer, sier Aaslestad.

Han er imidlertid svært fornøyd med at KUF-komiteen, i både flertallets og mindretallets merknader, vier stor plass til problemet med midlertidige ansettelser.

– Komiteen er bekymret for den høye andelen midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler, og understreker viktigheten av å gi forskere og akademikere frihet og trygghet til å forske og arbeide selvstendig. Komiteen forventer at regjeringen vil intensivere arbeidet for å redusere andelen midlertidige stillinger, og imøteser behandlingen av en ny lov om statsansatte senere i vår. Dette er meget gledelige signaler i arbeidet for lavere midlertidighet i UH-sektoren, og også en viktig del av arbeidet for forskningsetikk og akademisk frihet, sier Aaslestad.

KUF-komiteens innstilling til ny lov kan leses her