– Lovende nyheter for underviserne

– Torbjørn Røe Isaksen kommer med lovende nyheter. Bedre karriereveier og meritteringsordninger for undervisning vil bety at viktige deler av Forskerforbundets politikk realiseres, sier leder Petter Aaslestad.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Erik Norrud

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen brukte årets Kontaktkonferanse til å komme med nyheter fra Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, som er ventet om kort tid.

I sin tale varslet Røe Isaksen at det vil stilles krav til meritteringsordninger for undervisning ved alle utdanningsinstitusjoner, og at det skal utarbeides bedre karriereveier for undervisere. Det gleder Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

– Det vil være et gjennomslag for viktige deler av vår politikk. Vi har lenge arbeidet for at undervisning skal verdsettes og belønnes. Vi får se på detaljene når meldingen kommer, men dette lover godt, sier han.

Røe Isaksens signaler kommer uken etter at NOKUTs første Underviserundersøkelse  ble lagt frem. Der kom det frem at tid var et viktig hinder for bedre oppfølging av studentene.

– Et løft for studiekvaliteten er også et ressursspørsmål. De vitenskapelige ansatte må ha tid til oppfølging av studentene. Det er for eksempel viktig at nye studieplasser fullfinansieres, slik at det ikke blir stadig flere studenter per underviser. I tillegg bør det investeres i infrastruktur som gjør det enklere å ta i bruk mer studentaktive læringsformer, mener Aaslestad.

Forskerforbundets innspill til kvalitetsmeldingen kan leses her