– Forskerrekruttering må få større plass i Langtidsplanen

– Målet er sterkere forskningsmiljøer og bedre oppfølging av studentene. Derfor må den nye Langtidsplanen inneholde en forpliktende satsing på forskerrekruttering, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Erik Norrud

Forskerforbundet leverte i forrige uke sine innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som nå skal revideres.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener vi må lære av hvordan planen har fungert til nå.

– Planen har fungert best der den har vært mest konkret. Dette gjelder blant annet økte offentlige investeringer i forskning, opptrappingen av rekrutteringsstillinger og bevilgninger til infrastruktur. Det har vært forpliktende satsinger som har gitt langsiktighet og forutsigbarhet. Dette bør en ny plan gjøre mer av, mener Aaslestad, og nevner spesielt behovet for en investeringsplan for bygg og utstyr.

Aaslestad peker på rekruttering som et av områdene som må få større oppmerksomhet i en ny plan.

– Det er betydelige rekrutteringsutfordringer i universitets- og høyskolesektoren. Vi vet at færre masterstudenter og doktorgradskandidater ser forskning som en attraktiv karrierevei. Dette må en ny en ny langtidsplan ta tak i, sier Aaslestad.

Han er også opptatt av en tettere kobling mellom forskning og utdanning.

– Dagens Langtidsplan inneholder lite om høyere utdanning og koblingen til forskning, og har ingen konkrete målsettinger. Ett viktig mål bør være at studenter involveres tettere i forskningen, understreker Aaslestad.

I Forskerforbundets innspill vektlegges det at planen må omfatte hele forskningssektoren.

– Våre medlemmer gjør også viktig forskningsarbeid på blant annet museer, sykehus, bedrifter og departementer. Langtidsplanen må ha blikk for hele bredden i norsk forskning, avslutter Aaslestad.

Innspillet i sin helhet kan leses her.