– Nybrottsarbeid fra NOKUT

I morgen legger NOKUT fram den første Underviserundersøkelsen, en spørreundersøkelse om utdanningskvalitet blant vitenskapelige ansatte. – Et nybrottsarbeid som vil gi verdifull informasjon om undervisningen i høyere utdanning, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Resultatene fra den første Underviserundersøkelsen legges fram på et frokostseminar tirsdag 10. januar. Frokostmøtet strømmes direkte.

Forskerforbundet har lenge tatt til orde for at NOKUTs studentundersøkelse burde suppleres med en tilsvarende undersøkelse blant underviserne. 

– Med både studentenes og undervisernes erfaringer på bordet, vil vi få et bredere kunnskapsgrunnlag når vi skal jobbe for økt undervisningskvalitet, mener Aaslestad.

NOKUT har blant annet undersøkt hvor mye tid de vitenskapelig ansatte bruker på undervisning, og hvordan underviserne vurderer studentenes innsats og kunnskapsnivå. 

På frokostseminaret vil Aaslestad diskutere rapporten med blant andre Vidar L. Haanes fra Universitets- og høyskolerådet, leder av Norsk studentorganisasjon Marianne Andenæs, og NOKUT-direktør Terje Mørland.