Vil løfte stipendiatenes arbeidsvilkår

– Alt for mange stipendiater får for dårlig veiledning og oppfølging. Jeg mener vi må gjøre mer for å sikre at våre forskertalenter får gode arbeidsforhold og forutsigbare karriereløp, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

21. september møtte Aaslestad stipendiater ved UiO på Forskerforbundets stipendiatseminar i Oslo. Aaslestad mener arbeidsvilkårene til framtidens forskere må få økt oppmerksomhet.

– Ferske tall tyder på at en forskerkarriere er mindre populær blant masterstudentene enn tidligere. Vi må rett og slett gjøre mer for at en forskerkarriere skal være attraktiv. Faste stillinger og forutsigbare karriereløp er viktige stikkord. Stipendiatene må sikres arbeidsvilkår som gjør det mulig å bli ferdig på normert tid, mener Aaslestad.

Han varsler at Forskerforbundet vil arbeide mer med stipendiatpolitikk.

– Vårt mål er at Forskerforbundet skal være det naturlige valget som fagforening for stipendiater. Vi har allerede et godt tilbud til dem, med rimelig medlemskap, gode kurs og en helhetlig stipendiatpolitikk. Men vi kan bli enda flinkere til å skape forståelse for deres problemer hos både institusjonene og utdanningspolitikerne. Flere burde forstå hvor viktig det er for samfunnet at våre forskertalenter får skikkelige arbeidsvilkår, sier Aaslestad.

Denne høsten setter Forskerforbundet i gang med å oppdatere forbundets stipendiatpolitikk. Samtidig gjennomføres en kampanje for å få flere medlemmer blant stipendidatene. 

Sikre tid til forskning

Jon Iddeng har selv vært stipendiat ved UiO. Nå arbeider han i Forskerforbundet og holder kurs for stipendiater over hele landet.

stip3.jpg
Stipendiater på kurs arrangert av Forskerforbundet

– Har dere en arbeidsavtale?, spør Iddeng stipendiatene i salen.

Det nikkes rundt bordene.

– Og har dere en gjennomføringsplan?

Det ristes på hoder.

Iddeng forteller at mangelen på tett oppfølging dessverre er vanlig i stipendiathverdagen.

– De negative erfaringene vi oftest hører om, er mangelen på god oppfølging og veiledning, og problemer mange har med å bli ferdig på normert tid. Det skyldes også at man ikke får kompensert for korttidsfravær som følge av egen eller barns sykdom. Dessuten ignorerer universitetene ofte egen lønnspolitikk og tilbyr stipendiatene minimumslønn, uavhengig av erfaring og kompetanse. Institusjonene burde gjort langt mer for stipendiatenes karriereplanlegging. Bare en av tre stipendiater fortsetter i UH-sektoren. De fleste skal over i jobber utenfor akademia, poengterer Iddeng.

I Forskerforbundet jobber han for et enklere og mer forutsigbart regelverk for stipendiater.

– Vi mener det burde lages én felles, ryddig forskrift som regulerer tilsettingsforholdet for alle stipendiater, også dem som arbeider utenfor UH-sektoren. Mange som ikke blir ferdig med avhandlingen i løpet av stipendiatperioden, føler de blir hardt straffet når de som arbeidsledige nektes dagpenger dersom de vil fortsette arbeidet med avhandlingen på fritiden, og slik sett også kvalifisere seg til annet arbeid. Jeg skulle ønske politikerne tenkte litt mer på gjennomstrømning og frafall også ved forskerutdanningene, avslutter Iddeng.