Vil bidra til internasjonalt press mot Tyrkia

– Situasjonen for tyrkiske akademikere er svært bekymringsfull. Det blir avgjørende å få til et sterkt internasjonalt press til støtte for den akademiske friheten i Tyrkia, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Situasjonen for Tyrkias akademikere er alvorlig etter det mislykkede kuppforsøket i juli. Fire rektorer er suspendert og 1.557 dekaner er bedt om å stille sine plasser til rådighet. Dessuten skal mer enn 15.000 øvrige ansatte i utdanningssektoren være suspendert. Akademikere har også fått reiseforbud.

Petter Aaslestad er sterkt bekymret over utviklingen.
– Den akademiske friheten i Tyrkia har lenge vært under press. Tidligere i år ble for eksempel flere akademikere pågrepet fordi de undertegnet et opprop som var kritisk til myndighetenes linje mot PKK. Men etter kuppforsøket er situasjonen dramatisk forverret, og det er nå helt avgjørende at det internasjonale samfunnet legger press på Tyrkia, mener Aaslestad.

Forskerforbundet er tilknyttet ETUCE, en europeisk samarbeidsorganisasjon for fagforeninger i utdanningssektoren, med 11 millioner medlemmer. Forskerforbundet er også tilknyttet Scholars at Risk, som arbeider for akademisk frihet i alle land. Aaslestad vil bruke disse nettverkene i arbeidet for økt internasjonalt press mot tyrkiske myndigheter.

– Hvis vi alle aktiviserer våre nettverk og allianser, kan vi få til et bredt internasjonalt press som virker. Regjeringen må bruke sine kanaler, og vi må bruke våre. Tyrkia har sterke universiteter og er avhengig av internasjonalt samarbeid, så en tydelig stemme fra den europeiske kunnskapssektoren kan ha stor kraft, tror Aaslestad.

Les ETUCEs uttalelse her

Les Scholars at Risks uttalelse her

Les brevet til ni norske rektorer her

Les regjeringens svar her