Store endringer i universitets- og høyskolesektoren

Fra 1. januar 2016 har en rekke høyskoler og universiteter slått seg sammen. Målet med endringene er bedre kvalitet i høyere utdanning og forskning, skriver Kunnskapsdepartementet.

Article Image

Endringer i universitets- og høyskolesektoren fra 1. januar 2016

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Sammenslåing av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. 

Nord universitet. Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. 

Høgskolen i Sørøst-Norge. Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark. 

VID vitenskapelig høgskole. Sammenslåing av de private institusjonene Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen.

Videre prosess

Kunnskapsdepartementet vil fortsette dialogen med universitetene og høyskolene på Vestlandet. Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund utreder grunnlaget for en sammenslåing. Parallelt med dette er det dialog mellom Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Volda om grunnlaget for enda tettere samarbeid enn i dag eller en mulig sammenslåing. Høgskolen i Volda og Universitetet i Bergen har også dialog om grunnlaget for tettere samarbeid.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet