Seminar: Akademisk publisering mellom frihet og tvang

Forskerforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening inviterer til seminar 24. mai 2016 om endringer i det akademiske publiseringssystemet. NB: Påmeldingsfristen har gått ut og seminaret er fulltegnet!

Article Image

Akademisk publisering mellom frihet og tvang

Dato: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 10:00–14:45
Sted: NFFs lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo
Påmeldingsfrist: onsdag 18. mai.

Seminaret er fulltegnet, og vi tar dessverre ikke imot flere påmeldinger.
Bekreftelse til påmeldte deltakere sendes ut 19. mai.

I den digitale delingsøkonomien skal Open Access gjøre forskningen fritt tilgjengelig, og hindre at den lukkes inne bak betalingsmurer. Samtidig oppmuntrer tellekantsystemet til publisering på nivå 2 som kun er internasjonale tidsskrifter, og i liten grad omfattet av Open Access.

  • Oppfattes dette som et dilemma for forskerne?
  • Blir den akademiske friheten samtidig satt under press?
  • Er det den akademiske kontrollen og ikke den akademiske kvaliteten som får størst oppmerksomhet?
  • Ivaretas de akademiske forfatteres opphavsrettslige vern?
  • Skaper de nye økonomiske rammebetingelsene nye betalingsmurer, nye skillelinjer og hierarkier?

Tilgjengelighet er ikke det samme som formidling, og også språkpolitiske og kunnskapspolitiske spørsmål reiser seg i forlengelsen av Open Access-debatten.

Seminaret tar sikte på å avklare sentrale problemstillinger og la ulike aktører og berørte parter komme til orde.