På lag for bedre utdanningskvalitet

– Det er svært lovende at studenter og forskere står sammen i arbeidet for å gi undervisning større anerkjennelse, sier forbundsleder Petter Aaslestad. «Studentenes kvalitetsmelding» ble lagt fram i dag.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Norsk studentorganisasjon (NSO) lanserte i dag sin egen kvalitetsmelding for høyere utdanning, i påvente av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som kommer i 2017. «Studentenes kvalitetsmelding» inneholder en rekke anbefalinger for økt kvalitet i høyere utdanning.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad roser arbeidet.
– NSO har levert et omfattende innspill til kvalitetsdebatten, som kommer til å bli mye diskutert. I likhet med Forskerforbundet er studentene opptatt av å gi undervisning økt anerkjennelse og å utvikle meritterende systemer for dette. Det gleder jeg meg til å arbeide sammen med NSO for å få gjennomslag for, sier Aaslestad.

Forskerforbundet har i sine høringsinnspill vært opptatt av at undervisningsrollen må profesjonaliseres, blant annet gjennom muligheten for kontinuerlig utvikling i et kollegialt fellesskap. God undervisning krever tid, ressurser og en kultur for samarbeid. 

Hele Forskerforbundets innspill kan leses her