Om åpen tilgang og tilgjengelig forskning

«Å legge forskningsartikler skrevet i fagtermer ut på internett, er én ting, men det kreves gode systemer for å finne frem til relevante forskningsresultater», skriver Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til rapporten «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater».

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Erik Norrud

En regjeringsutnevnt arbeidsgruppe la frem rapporten om åpen tilgang 14. juni, og presenterte sine anbefalinger i en kronikk i Aftenposten samme dag.

Forskerforbundet deler rapportens hovedmål – å sikre åpen tilgang til data og forskningsresultater som er offentlig finansiert - men Aaslestad etterlyser i sin kommentar en grundigere drøfting av de konkrete utfordringene som følger av en slik omlegging.

Aaslestads debattinnlegg kan leses her