Ny rapport: Lærerutdannerne får ikke utviklet seg faglig

– Også lærernes lærere har behov for faglig utvikling. Får de ikke det, vil ikke regjeringens satsing på lærerkompetanse lykkes. Slik oppsummerer Forskerforbundets leder Petter Aaslestad en fersk rapport om de faglige arbeidsforholdene ved lærerutdanningen.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskerforbundet har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer i lærerutdanningen. Resultatene er oppsummert i rapporten «Lærerutdannere om lærerutdanning – forutsetninger for kvalitet».

Hele 56 prosent oppgir å mangle tid og ressurser til faglig oppdatering, samtidig som 57 prosent mener de trenger slike tiltak for å videreutvikle seg som lærerutdannere. For lektorene er tallene enda tydeligere: Syv av ti er misfornøyd med mulighetene for faglig utvikling, mens tre av fire mener de trenger å utvikle seg videre.

– Undersøkelsen viser dessverre det vi i Forskerforbundet advarte mot i 2013: Lærerutdannerne glemmes i lærerreformene. Regjeringen har satset store ressurser på fornyelse av lærerutdanningen og på etter- og videreutdanning av lærerne. Men hvor godt vil dette lykkes dersom ikke også lærernes lærere får utvikle seg, spør Aaslestad.

– Når grunnskolelærerutdanningen nå blir på mastergradsnivå, er det helt avgjørende at enda flere av lærerutdannerne har kompetanse på førstestillingsnivå. Da må det satses mer på lektorgruppen og på deres muligheter til å kvalifisere seg. Dette ble også understreket i sluttrapporten til følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen, legger Aaslestad til.

Han oppfordrer regjeringen til å ta lærerutdannernes situasjon på alvor.

– De ansatte i lærerutdanningen gjør en utrolig viktig jobb. De utdanner framtidens lærere, og de sørger for at dagens lærere får faglig påfyll. Det sier seg selv at dersom lærerutdannerne ikke selv får muligheten til faglig utvikling, så vil det gå ut over kvaliteten på regjeringens lærerløft. Jeg håper og tror at kunnskapsministeren ser alvoret i dette, avslutter Aaslestad.

Dette er undersøkelsens viktigste funn:

  • 56 prosent oppgir å mangle tid og ressurser til faglig oppdatering
  • 57 prosent mener de trenger slike tiltak for å videreutvikle seg som lærerutdannere
  • En av tre har ikke tilstrekkelig tid til å forberede god undervisning og veiledning
  • Lektorene er den stillingsgruppa som i størst grad (75 %) mener de selv trenger å utvikle seg, men 70 % av denne gruppa er misfornøyd med mulighetene til faglig oppdatering og videreutvikling
  • Hele 83 % er skeptiske til nedtoningen av de praktisk-estetiske fagenes plass i lærerutdanningene, og 57 % mener dannelsesaspektet ikke er godt nok ivaretatt

Undersøkelsen er gjort blant 360 respondenter (av 1118 spurte) blant Forskerforbundets medlemmer i lærerutdanningene i tidsrommet 15. februar til 7. mars 2016.

Rapporten er også omtalt i en egen nyhetssak hos Khrono (03.10.16)