Kvalitet i høyere utdanning

– Det finnes ingen snarveier til økt kvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må anerkjenne at det er mye som ligger bak et godt utdanningstilbud, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet i en kommentar til at Kunnskapsdepartementet skal lage en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Meldingen skal legges fram våren 2017 og var tema på tirsdagens kontaktkonferanse, den årlige møteplassen mellom Kunnskapsdepartementet og universitets- og høgskolesektoren.

Torbjørn Røe Isaksen pekte på flere utfordringer i høyere utdanning, blant annet svak gjennomføring, lave faglige ambisjoner og stor variasjon i studiekvaliteten. I tillegg utfordret han sektoren til å skape en kvalitetskultur i fagmiljøene.

– Den tar vi, men det statsråden etterlyser er ikke gratis. Røe Isaksen må bli like ambisiøs overfor lærerne i høyere utdanning som han er i skolen. Underviserens mulighet til gode forberedelser, oppfølging av studentene og faglig utvikling må stå helt sentralt i arbeidet, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

En god administrasjon og et godt teknisk støtteapparat er også viktige for kvaliteten på forskning og undervisning, påpeker Aaslestad.

– Administrasjonen er avgjørende for tilrettelegging av utdanningstilbudet, og er sentral i utviklingen av nye tilbud og undervisningsmetoder. Den må ikke behandles som en salderingspost, sier Aaslestad.