Kartlegging av arbeidsvilkår i helsesektoren

Forskerforbundet har gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer i helsesektoren. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge medlemmenes oppfatning av karriereutviklingsmuligheter, tid til FoU og arbeidsvilkår i sektoren.

Article Image

Spørsmålene som ble stilt til medlemmene omhandler blant annet utdanningsbakgrunn, forskningsoppgaver, arbeidstid, tid til forskning, opplevde kompetanse- og karriereutviklingsmuligheter, kompetansenivå, arbeidsmiljø og vurdering av arbeidssituasjonen.

Hovedfunn i undersøkelsen

 • Forskerforbundets medlemmer er i stor grad fornøyde med sine arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø, men de vil ha utviklingsmuligheter samt lønn for strevet.
 • Høy grad av midlertidighet blant forskerne.
 • En av fire midlertidig ansatte har vært i midlertidig stilling i mer enn syv år.
 • Ikke bare forskere som forsker, flere ulike stillingskategorier har forskning som arbeidsoppgave med ulike kombinasjoner mellom klinisk arbeid, forskning og andre oppgaver.
 • Stort potensial for bedre bruk av medarbeidersamtaler som et karriereutviklingsverktøy. En av tre har jevnlig medarbeidersamtaler. En tredel av disse tar opp karriereutvikling.
 • 41 prosent oppgir at de ofte eller alltid arbeider mer enn normalarbeidsdag.
 • 62 prosent oppgir at de er veldig fornøyd med egne arbeidsoppgaver og ansvarsområde.
 • Over halvparten av stipendiatene og postdoktorene er litt eller veldig misfornøyd med sine karriereutviklingsmuligheter.
 • Kliniske ernæringsfysiologer er lite fornøyde med tilbud og muligheter innen kompetanse- og karriereutvikling.
 • Tre av ti kliniske ernæringsfysiologer oppgir at de har vært syke som en følge av høy arbeidsbelastning.
 • Kliniske ernæringsfysiologer vil gjerne forske og de som har forskningsoppgaver vil gjerne ha mer.
 • Fast stilling og tilgang til forskningsmidler vurderes som de viktigste faktorer for karriereutvikling ved helseforetak.

Les rapporten her: Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren (pdf)