Innspill til humaniorameldingen

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning i 2017. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber nå om skriftlige innspill til arbeidet med meldingen.

Article Image

Kunnskapsdepartementet ønsker at innspillene skal bidra til en åpen diskusjon om prioriteringene i humanistisk forskning.

I den kommende meldingen ønsker regjeringen å rette søkelyset mot kvaliteten ved å belyse humanioras

  • faginterne relevans
  • samfunnsrelevans
  • arbeidslivsrelevans
  • bidrag til skole og lærerutdanning.

Fristen for å levere innspill er satt til 20. mai 2016. Forskerforbundets innspill til humaniorameldingen skal behandles i Hovedstyret, og vi har i den forbindelse bedt lokallag og foreninger om innspill innen fredag 8. april.

Les mer om arbeidet med meldingen her:

www.regjeringen.no/humaniora