Høringsuttalelse om Produktivitetskommisjonens andre rapport

Forskerforbundet støtter Produktivitetskommisjonens vurderinger om at et godt utbygd utdannings- og forskningssystem som leverer høy kvalitet har avgjørende betydning for innovasjonsevne og en positiv produktivitetsutvikling.

Article Image

Rapporten stadfester tydelig hvordan forskning og innovasjon må spille en viktig rolle i omstillingen av norsk økonomi og det er et viktig poeng som utdannings- og forskningspolitikken må ivareta i tiden fremover slik at vi kan sikre fremtidig verdiskaping og et godt velferdsnivå også fremover.

Vi er samtidig kritisk til noen av premissene som legges til grunn i rapporten knyttet til at Norge er dårlige på produktivitet, innovasjon, forskning og høyere utdanning.
Det er også en svakhet ved rapporten at den ikke definerer nøkkelbegrepene ressurs- og kunnskapsøkonomi. Det er derfor vanskelig å forstå hva vi skal gå fra, hva vi skal gå til, og hvordan dette skiftet skal skje.

Les høringsuttalelsen