Glad for Røe Isaksens avklaring

– Det er gode nyheter at Røe Isaksen lover en evaluering av strukturreformen i høyere utdanning, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Det var i Khrono 23. august at Aaslestad etterlyste statsrådens plan for en evaluering av strukturreformen.

I et intervju noen dager tidligere uttalte Røe Isaksen at det «ikke var planlagt noen evaluering av reformen i form av ekstern forskningsoppdragsevaluering».

Nå presiserer imidlertid Kunnskapsministeren at den omfattende reformen skal evalueres, og at han er enig med Forskerforbundet i at det er gode argumenter for å ikke vente for lenge.

Aaslestad er glad for Røe Isaksens avklaring.

– Dette var gode nyheter, og statsråden skal ha ros for rask respons. Jeg merker meg også at han poengterer verdien av forskningsbaserte evalueringer av alle politiske reformer, ikke bare denne. Det er fint å se at forskningsministeren tar en pådriverrolle når det gjelder å få alle departementer til å ta et større forskningsansvar, avslutter Aaslestad.