Ekspertutvalg skal gi Hovedstyret råd i arbeidet med stortingsmeldinger

Forskerforbundets hovedstyre har oppnevnt to ekspertutvalg som skal gi innspill til styrets arbeid i forbindelse med de kommende stortingsmeldingene om kvalitet i utdanningen og om humaniora.

Article Image

Hovedstyret har oppnevnt

  • Vigdis Vandvik (BioCeed SFU, UiB), Gunn Engelsrud (NIH), Dagrun Engen (NTNU) og Ragnhild Evensen (HSN) til et ekspertutvalg som skal gi innspill til styrets arbeid i forbindelse med stortingsmelding om kvalitet i utdanningen.
  • Ingvild Sælid Gilhus (UiB), Steinar Sæther (UiO), Vidar Enebakk (De nasjonale forskningsetiske komiteene) og Tor Weidling (Riksarkivet) til et ekspertutvalg som skal gi innspill til styrets arbeid i forbindelse med stortingsmelding om humaniora.

Ekspertutvalgene er oppnevnt frem til og med Stortingets behandling av meldingene, men hoveddelen av arbeidet vil være knyttet til innspillsarbeidet fram mot fristene henholdsvis 1. juni og 20. mai 2016.

Ekspertutvalgene skal bidra til å videreutvikle Forskerforbundets politikk på områdene gjennom konkretisering av mål og tiltak som Forskerforbundet kan spille inn.

Forskerforbundets rolle i arbeidet vil særlig være å ivareta de ansattes perspektiv og den faglige kvaliteten.