Debatt: Forskningens unnasluntrere?

Hvorfor forsker noen departementer så lite? Forskerforbundet inviterer til debatt under Arendalsuka, i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena. Tid: tirsdag 16. august kl. 10:00. Sted: Telenors Arena Arendal, Nygaten 4.

Arendalsuka

Arendalsuka

Hvorfor forsker noen departementer så lite? Burde ikke de store budsjettene også følges av større forskningsmidler? Hvordan kan vi ellers forsikre oss om at offentlige midler brukes best mulig?

Samferdselsbudsjettet og arbeids- og sosialbudsjettet er to av de største utgiftspostene på statsbudsjettet, men bruker svært lite midler på FoU. Hvordan vet vi da at offentlige midler benyttes mest mulig målrettet? 

I et nummer av tidsskriftet Minerva, utgitt rett etter valget i 2013, skrev da nylig avgått arbeidsminister Hanne Bjurstrøm: «Jeg ble overrasket over hvor ofte jeg som statsråd fikk til svar at «dette vet vi lite om, det er lite forskning på dette». Hadde dette vært på små utgiftsområder, kunne man kanskje leve med det. Men når svaret omfatter store sektorer hvor det brukes milliarder av kroner, blir det mer alvorlig.»

Er det fortsatt slik? Og hva kan vi gjøre med det?

Hør Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i diskusjon med Marianne Aasen (Ap), Kristin Vinje (H), Håkon Haugli (Abelia) og Telenors forskningsjef Bjørn Taale Sandberg tirsdag 16. august klokken 10.00.

Mer info om arrangementet her