– Vil følge nøye med på utviklingen for stipendiatene

– Intensjonen er god, men vi frykter resultatet blir flere midlertidig ansatte i en sektor der midlertidigheten allerede er svært høy, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til regjeringens lovendring for doktorgradsutdannede.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Erik Norrud

Stortinget vedtok før helgen at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter Tjenestemannsloven, for at stipendiater enklere kan få midlertidig ansettelse ved institusjonen de er tilknyttet.

Leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad er redd lovendringen bare vil gi enda mer midlertidighet i akademia.

– Jeg håper Torbjørn Røe Isaksen får rett i at dette vil få flere stipendiater i jobb, men jeg tror det først og fremst vil bety at flere får midlertidig jobb, sier Aaslestad.

Han peker på at det allerede finnes flere muligheter til å beholde en lovende kandidat midlertidig.

– Institusjonene har full anledning til å ansette i et vikariat eller en postdoktorstilling. Det er ikke noe behov for ytterligere adgang til midlertidige ansettelser for unge forskere. Tvert imot er midlertidigheten i akademia alt for høy allerede. Over 18 prosent mot 8 prosent i arbeidslivet for øvrig, minner Aaslestad om.

Han varsler at Forskerforbundet vil følge nøye med på utviklingen.

– Hvis det viser seg at dette bidrar til enda flere midlertidige ansatte i sektoren, må Stortinget se på regelendringen på nytt. Vi kommer til å følge utviklingen tett. Det siste unge forskere trenger er at karriereløpet blir enda mindre forutsigbart enn hva det er i dag, avslutter Aaslestad.