– Positivt møte med landbruksministeren

– Det er positivt at statsråden vil videreutvikle den fenologiske hagen ved NIBIO Stjørdal. Slik oppsummerer Naturviterne og Forskerforbundet møtet med landbruksminister Jon Georg Dale.

Article Image

Vebjørn Knarrum, Jon Georg Dale og Petter Aaslestad

Forbundslederne Vebjørn Knarrum og Petter Aaslestad møtte i dag landsbruksminister Jon Georg Dale for å diskutere framtiden til NIBIOs forskningsstasjon på Kvithamar.

Naturviterne og Forskerforbundet har vært opptatt av å videreføre de verdifulle bidragene forskningsstasjonen leverer til norsk og internasjonal landbruks- og klimaforskning.

De to forbundslederne opplevde møtet som positivt.

– Landbruksministeren hadde et langsiktig perspektiv på norsk landbruksforskning, og så verdien av internasjonalt forskningssamarbeid. Han ga klart uttrykk for at den fenologiske hagen i Stjørdal skal bestå og videreutvikles, slik at den kan fortsette å levere forskningsdata til Humboldt-universitetet i Berlin, forteller Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Sammen med Vebjørn Knarrum overleverte han et kort notat der argumentene for fortsatt forskningsaktivitet ved Kvithamar i Stjørdal oppsummeres. (pdf)

– Disse argumentene vil vi også gjøre kjent for kunnskapsministeren og klimaministeren. Forskningsstasjonen ved Kvithamar leverer unike data som vil være viktige for norsk landbruksforskning og klimaforskning i fremtiden. Nå avventer vi regjeringens videre behandling, og vil følge saken tett, forsikrer Knarrum.