– Også lærernes lærere må få mulighet til faglig utvikling

– Regjeringen har satset stort på etter- og videreutdanning for lærere. Skal den nye lærerutdanningen lykkes, må også lærernes lærere få mulighet til å oppdatere seg faglig, sier Petter Aaslestad i en kommentar til den nye rammeplanen for lærerutdanningen.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt forskrift om rammeplan for ny grunnskolelærerutdanning. Fra høsten 2017 blir det femåring masterutdanning for alle grunnskolelærere.

Den nye lærerutdanningen har som mål å styrke både fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis, og skal være en praksisnær og profesjonsrettet masterutdanning. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene få mer faglig fordypning og utvikle et forskningsfokus som legger grunnlag for en reflektert, kritisk og utprøvende lærerrolle.

– Det er en ambisiøs reform, og vi deler regjeringens høye ambisjoner. Skal lærerutdanningsinstitusjonene lykkes med gjennomføringen, må finansieringen være i tråd med ambisjonene. En vellykket reform krever ikke minst en økt satsing på FoU for de ansatte. Det er de som skal sette den store reformen ut i livet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

– Alt som er sagt om nødvendigheten av et etter- og videreutdanningsløft for lærerne, gjelder også for lærernes lærere. De må også få muligheten til faglig utvikling.

Åpnes for pedagogikk-master
I sitt innspill til Kunnskapsdepartementet uttrykte Forskerforbundet skepsis til at mastergradspåbygningen primært skulle forbeholdes noen få sentrale skolefag. Forskerforbundet foreslo blant annet at det burde åpnes for mer rendyrkede disiplinfaglige eller pedagogiske masteroppgaver. Dette er det nå åpnet for, gjennom muligheten til å skrive fagrelevant master i profesjonsrettet pedagogikk, spesialpedagogikk og begynneropplæring.

Les mer om den nye lærerutdanningen her

Les også Forskerforbundets høringsuttalelse om forslaget til rammeplaner