– Godt nytt for unge forskere

Forskningsrådets nye policy for forskerrekruttering vil gjøre karriereløpet mer forutsigbart og attraktivt for unge forskere, mener leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskningsrådet la i dag fram en ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring. Forskerforbundets forbundsleder Petter Aaslestad roser arbeidet.

– Det er svært gledelig at Forskningsrådet så tydelig vektlegger forskerkarrieren og ønsker en mer strategisk bruk av postdoktorstillingen. Det vil bidra til en mer forutsigbar karrierevei for unge forskere, sier Aaslestad.

Ifølge policydokumentet skal postdoktorer med finansiering fra Forskningsrådet tilbys 3-12 måneders forlengelse av stipendperioden ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan forskningsrådsfinansierte doktorgradsstipendiater og postdoktorer søke om utenlandsstipend.

– Dette er verdifulle bidrag som vil gi unge forskere bedre tilgang til internasjonale nettverk. Samtidig er jeg glad for at Forskningsrådet vil legge bedre til rette for utenlandsopphold for kvinner og menn med omsorgsansvar og deres partnere. Det er noe Akademiet for yngre forskere har vært svært opptatt av, og som vi i Forskerforbundet støtter helhjertet, sier Aaslestad.

– Neste steg burde være et regelverk som bedre ivaretar forskernes trygde- og pensjonsrettigheter ved lengre utenlandsopphold.

Aaslestad håper nå Kunnskapsdepartementet vil følge Forskningsrådets linje.

– Forskningsrådet har utarbeidet sin nye policy i tett dialog med sektoren. Det tror jeg er en viktig grunn til at den har blitt så god. Kunnskapsdepartementet har det siste året gjennomført flere endringer som vil gi mindre forutsigbarhet i forskerkarrieren, i strid med de ansattes råd. Blant annet er opprykksreglene strammet inn og stipendiatenes opptjeningstid fjernet, slik at de kan tilsettes lengre i midlertidige stillinger. Jeg håper Forskningsrådets policy kan bli et vendepunkt som bidrar til mer forutsigbare og attraktive karriereløp for unge forskere, avslutter Aaslestad.

Les hele policydokumentet her