– En enestående mulighet til å styrke humaniora

– Humanistisk kunnskap er uunnværlig for samfunnet. Røe Isaksens stortingsmelding om humaniora er en enestående mulighet til å aktivisere mangfoldet av humanistisk kompetanse, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Article Image

Forskerforbundet leverte i dag sine innspill til stortingsmeldingen om humaniora, som kunnskapsministeren vil legge fram for Stortinget i 2017.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad ser fram til stortingsmeldingen.

– Det blir en viktig melding, og Røe Isaksen skal ha ros for å ha satt i gang dette arbeidet. Jeg håper meldingen vil få fram betydningen humanistisk kunnskap har for samfunnet vårt, og tydeliggjøre humanioras rolle i hovedsatsingsområdene i forskningspolitikken. Ikke minst håper jeg den vil gjøre forskningspolitikken mer tilpasset de humanistiske fagenes egenart og arbeidsmåter, sier Aaslestad.

Forskerforbundet har mange medlemmer innen humanistiske disipliner, ikke bare ved universiteter og høyskoler, men også innenfor blant annet arkiv, biblioteker og museer. Aaslestad håper meldingen kan bidra til en mer helhetlig politikk for humanistiske fagområder.

– Kunnskap om språk, historie, kultur og etikk er avgjørende for en opplyst offentlighet. Kritisk og uavhengig refleksjon er en del av vår samfunnsberedskap. Derfor er det også viktig å ta vare på mindre fagmiljøer, som til tross for størrelsen kan ha et viktig samfunnsmandat og høy kvalitet. Kravet om «robuste» miljøer må ikke ende i ensretting.

Forskerforbundet: Innspill til stortingsmelding om humaniora