Utdanningstilbud til flyktninger

Den europeiske lærerfagforeningen ETUCE krever i uttalelsen "Flyktninger og utdanning: Menneskerettigheter for alle," at europeiske regjeringer raskest mulig gir barn, unge og voksne flyktninger tilgang til utdanning.

Article Image

Logo ETUCE

I en konfliktsituasjon blir utdanning sett på som luksus, men utdanning er en fundamental menneskerettighet, heter det i uttalelsen fra ETUCE Bureau.

Utdanning hjelper marginaliserte barn, unge og voksne til å komme seg på beina igjen, løfte seg selv ut av fattigdom og delta fullt ut i samfunnet med sikte på å bygge en bedre fremtid.

ETUCE og medlemsorganisasjonene oppfordrer derfor regjeringene i Europa til å gjøre alt i deres makt for å respektere, beskytte og oppfylle denne retten til utdanning. Flyktningebarnas tilgang til utdanning må forbedres, med fokus på bl.a. læringsmiljø og undervisningskvalitet

Les uttalelsen fra ETUCE Bureau: Refugees & Education: Human Rights for All (pdf)

The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) representerer 131 fagforeninger og 11 millioner  lærere i 48 land i Europa. Fra Norge er Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund medlemmer.