Solidaritet med flyktningene

Resolusjon vedtatt av Forskerforbundets representantskap 21. oktober 2015:
Flyktningkrisen i Europa har utviklet seg til en humanitær katastrofe. Akkurat nå er tusenvis av desperate mennesker på flukt over Middelhavet og gjennom Europa. Mange har kommet til Norge.

NRC/Christian Jepsen

NRC/Christian Jepsen

Den brutale borgerkrigen i Syria har vart i tre år. Til nå har om lag 2,7 millioner syrere krysset grensene inn til nabolandene. Mer enn 6,5 millioner mennesker er på flukt inne i landet, og mange hundre tusen sulter i beleirede byer, ifølge Flyktninghjelpen. Alt tyder på at krisen vil vare i lang tid framover.

Regjeringer i Europa må gjøre alt i deres makt for å hjelpe flyktningene. Når basisbehov som mat, vann og trygghet er dekket, begynner det langsiktige arbeidet med å få mennesker på fote igjen. I en konfliktsituasjon blir utdanning sett på som luksus, men utdanning er en fundamental menneskerettighet. Utdanning hjelper flyktningene, enten de er barn, unge eller voksne til å komme seg på beina igjen. De kan løfte seg selv ut av fattigdom, delta fullt ut i samfunnet og leve et verdig liv.

I september vedtok FNs generalforsamling de nye bærekraftige utviklingsmålene. Verdens statsledere har blant annet slått fast at det er mulig å utrydde fattigdom og utjevne ulikheter innen 2030. Norge har de politiske forpliktelsene, ressursene og menneskene som behøves.

Forskerforbundet oppfordrer den norske regjeringen til å vise solidaritet med flyktningene og tilby utdanning til de som får opphold i Norge. Vi oppfordrer også alle andre fagforeningen i Europa til å sende en tilsvarende oppfordring til sin regjering.