Ekspertgruppens rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

– Utvalget ser ut til å treffe godt i sin virkelighetsbeskrivelse og videreutvikler hovedtrekkene i dagens system. Det er vi glad for, selv om vi skulle ønske at utvalget var enda tydeligere på at handlingsrommet og basisfinansieringen bør styrkes, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler overleverte onsdag sin rapport til kunnskapsministeren. Ekspertgruppen ble oppnevnt i april 2014 og har vært ledet av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag.

Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Kunnskapsdepartementet vil umiddelbart sende ekspertgruppens rapport på høring, med frist for innspill 9. februar. Departementet arrangerer også en høringskonferanse med sektoren mandag 2. februar. 

Ekspertgruppens rapport (pdf)

Kunnskapsdepartementet: Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Forskerforum.no: Vil beholde basisbevilgningen (07.01.15)

Samleside: Finansieringssystem for universiteter og høyskoler