Ragnhild Lied valgt som ny Unio-leder

Representantskapet i Unio har valgt Ragnhild Lied til ny leder. Hun etterfølger Anders Folkestad som går av etter 14 år som Unio-leder. Ragnhild Lied overtar som leder for de vel 330.000 medlemmene i Unios 12 medlemsforbund fra årsskiftet.

Nyvalgt Unio-leder Ragnhild Lied

Nyvalgt Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Unio

– Dette er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på. Sammen med resten av fagbevegelsen spiller Unio en veldig viktig rolle i det norske samfunnet, sier Ragnhild Lied.

Hun understreker at Unio fortsatt skal prege den politiske dagsordenen og ta del i samfunnsdebatten.

– Vi lever i en tid hvor det er særlig viktig å verne om og videreutvikle trepartssamarbeidet. Jeg vil stå på for Unios medlemmer, både i kampen for lønns- og arbeidsvilkår og jobbe for et godt arbeidsmiljø, sier hun, og understreker:

– Unio skal være en sterk hovedorganisasjon og et tydelig talerør for kunnskap og kompetanse.

Med seg i ledelsen får Ragnhild Lied med seg Solveig Kopperstad Bratseth som 1. nestleder og Kjetil Rekdal som 2. nestleder. De kommer fra henholdsvis Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund.

Den nye ledelsen overtar fra 1. januar 2016.