Pris til lærere i Bahrain

Bahrain Teacher Associations (BTA) leder Mahdi Abu Dheeb og nestleder Jalila al-Salman tildeles Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. – Dette er en viktig tildeling. Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain er dypt kritikkverdig, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Utdanningssituasjonen i Bahrain er sterkt preget av at myndighetene har avskjediget mange lærere, bruk av ukvalifisert arbeidskraft og svært dårlige eksamensresultater. Lærerorganisasjonens kritikk av utviklingen blir brutalt slått ned av myndighetene.

Mahdi Abu Dheeb er fengslet og utsatt for tortur. Helsetilstanden blir stadig verre, men han får ikke medisiner og nødvendig behandling. Nestleder Jalila al-Salman er løslatt fra fengslet, men har yrkesforbud.

– Organisasjonsfriheten og presse- og ytringsfriheten er truet i Bahrain. Lærere som kritiserer myndighetene får redusert lønn og kan miste jobben. Studenter trues med trekk i stipendet og lange fengselsstraffer. Vi har til og med hørt om en 13-åring som ble arrestert i klasserommet for sine meninger, sier Aaslestad.

Forskerforbundet håper at pristildelingen bedrer situasjonen til BTA, lærere, elever, studenter og utdanningssystemet i Bahrain.

– Vi håper prisen bidrar til at situasjonen blir bedre kjent og at forholdene forbedres. Forhåpentlig motiveres norske myndigheter til å gjøre mer, slik at det internasjonalt presset mot de bahrainske myndighetene øker, sier Aaslestad.

Den bahrainske statsministeren sier til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) at lærere kan organisere seg i hvilken fagforening de ønsker, med unntak av BTA.

Arthur Svensson-prisen deles ut årlig av Industri Energi, og er oppkalt etter en av Norges mest kjente fagforeningsaktivister. Prisen på 500 000 norske kroner tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har fremmet faglige rettigheter eller fagorganisering i verden. Det var Forskerforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet som nominerte BTA.

Nestleder Jalila al-Salman sier til Klassekampen (18.02.2015) at hun er usikker på om myndighetene tillater at hun reiser til Norge for å motta prisen.