Oppskrift på kaos: – Et komplisert regelverk for midlertidige

Tirsdag vedtok et flertall på Stortinget å endre arbeidsmiljøloven slik regjeringen har foreslått.
– Den nye loven forverrer arbeidslivet fordi den åpner opp for mer bruk av midlertidige stillinger og kompliserer regelverket, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundet har engasjert seg mot ny arbeidsmiljølov fordi den åpner opp for mer bruk av midlertidige stillinger. Midlertidige ansettelsesforhold gir mindre forutsigbarhet, både økonomisk og faglig.

Den nye bestemmelsen i loven innebærer blant annet at 15 prosent av arbeidsstokken som er underlagt arbeidsmiljøloven kan være midlertidig ansatt på generelt grunnlag. Det vil si uten noen videre begrunnelse. I tillegg beholdes muligheten for midlertidige ansettelser i fire år og det legges til en ny regel om tre år. Blant medlemmene våre som berøres direkte av endringene i arbeidsmiljøloven finner vi ansatte på blant annet universitetssykehusene, i forskningsinstituttene og på private høyskoler.

Selv ansatte ved statlige universiteter og høyskoler, som er underlagt tjenestemannsloven, kan berøres av endringene. I dag er andelen midlertidige stillinger her på omtrent 18 prosent, ser man bort fra de midlertidige stipendiatstillingene og ansatte på åremål. Regjeringen har sagt at den vil arbeide med å få ned denne prosentandelen. På samme tid har den også varslet en harmonisering av tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

– Vi setter pris på at regjeringen har sagt at den vil se på hvordan midlertidige ansettelser i staten generelt og i universitets- og høyskolesektoren spesielt kan reduseres, forklarer Avløyp.
– Samtidig stiller vi spørsmål om dette er troverdig, når de samme politikerne nå ønsker å øke midlertidighet generelt i arbeidslivet, sier hun.

Avløyp trekker frem at hun også er bekymret over at regjeringen har gått inn for at fortrinnsretten i tjenestemannsloven, som styrker midlertidig ansattes rett til fast stilling, skal svekkes.
– Vi ser på behandlingen av arbeidsmiljøloven som den store midlertidighetstesten for dagens stortingspolitikere. Samtidig stiller vi spørsmålet om mottoet til regjeringen om å fornye, forenkle og forbedre kan forandres til fornye, forvanske, forverre på dette området, avslutter generalsekretæren i Forskerforbundet.