Ny arbeidsmiljølov kan svekke den frie forskningen

Regjeringen og de to støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har i dag blitt enige om forslag til ny arbeidsmiljølov.
– Selv om forhandlingene har resultert i noen positive justeringer, vil langt færre få fast jobb i forsknings- og kunnskapssektoren. Dette skaper utrygghet for den enkelte, for fagmiljøene og kan svekke forskningens uavhengighet, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

– Mange forskere som blir gående uten fast jobb, kan føle seg presset til å gjøre funn i tråd med oppdragsgivers ønsker, i frykt for å ikke få forlengelse. Det skaper et press mot den kritiske og uavhengige forskningen, og kan svekke samfunnets tillit til denne, påpeker Aaslestad.

Leder i Forskerforbundet trekker frem at det er fint at regjeringen viser vilje til å gjennomgå den høye andelen av midlertidige stillinger i akademia. I dag er omtrent 18 prosent av de vitenskapelige stillingene ved høyskoler og universiteter midlertidige. De ansatte her er underlagt Tjenestemannsloven og ikke Arbeidsmiljøloven.

– Nå gjenstår det å se om dette følges opp. Det fremstår som paradoksalt at regjeringen sier den vil begrense den høye andelen midlertidige kontrakter i akademia, når den samtidig åpner for mer bruk av midlertidige stillinger ellers i arbeidslivet, slår Aaslestad fast.