Nedgang i midlertidighet i akademia stopper opp

Nedgangen i antall midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren har stoppet opp, viser Tilstandsrapporten for høyere utdanning.
– Dette er et alvorlig varsel om at noe må gjøres. Regjeringen har sagt at den ønsker å få ned midlertidigheten. Nå etterlyser Forskerforbundet en plan for dette, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte årets utgave av Forskningsbarometeret og Tilstandsrapport for høyere utdanning på en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus tirsdag 5. mai.

Mens det var en nedgang i midlertidigheten i akademia år for år frem til 2013, var det i 2014 ingen endring fra året før. Andelen er fortsatt på 16 prosent i akademia (snitt for alle institusjoner og stillingskategorier), mens andelen i norsk arbeidsliv totalt sett er på under 10 prosent.

Blant universitetene har Universitetet i Oslo høyest andel midlertidig ansatte med 20 prosent, mens Universitetet i Agder har lavest med ni prosent. Midlertidigheten er høyere i de vitenskapelige stillingene (undervisnings- og forskerstillinger) enn i andre stillingskategorier. Kvinner har fem prosent høyere midlertidighet enn menn.

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og doktorgrad, men fortsatt er bare 26 prosent av professorene kvinner. Denne andelen øker kun med et prosentpoeng årlig.

– Forskerforbundet mener det er viktig å få flere kvinner inn i toppstillinger i akademia. Da må det aller først gjøres noe med midlertidigheten. Kvinner har vist seg å være mer opptatt av forutsigbarhet enn menn, påpeker Aaslestad.

Petter Aaslestad tok opp spørsmålet om kvinneandelen blant de midlertidige ansatte med kunnskapsministeren da Tilstandsrapporten ble presentert tirsdag. Torbjørn Røe Isaksen svarte at han vil følge opp problematikken i sine dialogmøter med institusjonene. Langt flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt innen høyere utdanning, skriver nettavisen Khrono i sin omtale av lanseringskonferansen.

Åremålsstillinger som leder, bistillinger, stipendiater og andre rekrutteringsstillinger er ikke inkludert i midlertidighetstallene.