Midlertidighet er ikke veien mot fast ansettelse

Torsdag 5. februar presenterte Arbeidsforskningsinstituttet en ny forskningsrapport om midlertidige ansettelser.

Unio-leder Anders Folkestad

Unio-leder Anders Folkestad. Foto: Unio

Rapporten er en gjennomgang av norsk og internasjonal forskning om midlertidige ansettelser. Den støtter ikke påstandene regjeringspartiene bruker for å begrunne forslaget til ny arbeidsmiljølov, som blant annet åpner for økt bruk av midlertidighet.
– Norge har et av verdens mest velfungerende arbeidsliv. Regjeringens lovforslag er omfattende, og er et risikoprosjekt, sa Anders Folkestad, leder av Unio i sin kommentar under presentasjonen av rapporten.

I rapportens sammendrag står det blant annet:
«Midlertidighet er med andre ord mer et spørsmål om politikk, eller rettere sagt ideologi, enn et spørsmål om kunnskap. Dette kan også illustreres med de foreslåtte endringene i Norge, som gjøres til tross for at foreliggende kunnskap tyder på at nåværende reguleringsregime i Norge fungerer mer inkluderende og sysselsettingsskapende enn reguleringsregimene i de øvrige nordiske landene, hvor Sverige og Finland, som i størst grad ligner det regjeringen Solberg foreslår, kommer dårligst ut». Arbeidsforskningsinstituttet 2015:1 Side 7

Sveinung Rotevatn, Stortingsrepresentant for Venstre kommenterte også rapporten. Han mente dette var en edruelig og nøktern rapport, og var enig i at det nå handlet om politikk.
– Forskningen viser mye forskjellig. De tiltakene vi har i dag, fungerer for dårlig. Vi tror at de nye forslagene fra regjeringen vil fungere, sa han blant annet.

Les hele rapporten
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Unio og har fått tittelen «Når unntaket blir en del av regelen». Les hele rapporten her.