Mangler ressurser til etterutdanning utenfor institusjonene

KS foreslår at etterutdanningen sendes til lærerne istedenfor at lærerne reiser til institusjonene.
– Ideen er god, men praktisk vanskelig å gjennomføre i dag, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

Nesten 8.400 lærere i grunnskolen og videregående opplæring har søkt om videreutdanning, noe som er økning på over 1.000 sammenlignet med i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Studenter ved universiteter og høyskoler får i dag ikke den oppfølgingen som er intensjonen, og det sier seg da selv at vi ikke har kapasitet til undervisning og oppfølging av studenter også utenfor campus, forklarer Aaslestad.

Universitets- og høyskolesektoren står snart overfor store rekrutteringsproblemer fordi gjennomsnittsalderen blant de vitenskapelige ansatte er høy. I løpet av de nærmeste fem årene vil i alt 1500 vitenskapelige ansatte gå av med pensjon.

– Dersom lærernes lærere i tillegg må reise over hele landet for å undervise lærerne der de jobber, krever det ytterligere flere stillinger i akademia, avslutter han.

Hør leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad i NRK Nyhetslunsj om KS sitt forslag
(innslag 4, Læreroppfølging)