Krever bedre kår for forskning og utdanning i Europa

Rammevilkårene for høyere utdanning og forskning er under press i mange europeiske land. Nå oppfordrer Forskerforbundet kunnskapsministeren til å finne en løsning sammen med sine europeiske kolleger på ministermøtet i Jerevan 14.-15. mai 2015.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Grunnfinansieringen til forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner kuttes ned, med mindre forutsigbarhet, dårligere arbeidsvilkår og underminering av den akademiske friheten som konsekvens.

– Norge har vært forskånet for de mest negative konsekvensene av den økonomiske krisen i Europa de siste årene. Derfor har vi også et forsknings- og utdanningssystem som ikke er rammet like hardt som andre europeiske land, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar.

– Vi ser likevel at flere av utviklingstrekkene også kommer til Norge. Grunnfinansieringen til våre akademiske institusjoner er under press, mens stadige reformer og krav om å skaffe eksterne forskningsmidler utfordrer forutsigbarheten og muligheten det vitenskapelige personalet har til å drive kritisk og uavhengig forskning.

Forskerforbundet slutter seg derfor til denne oppfordringen fra den europeiske sammenslutningen av fagforeninger innen høyere utdanning og forskning (ETUCE) om mobilisering i forkant av Bologna-ministermøtet i Jerevan 14.-15. mai 2015:

ETUCE: Mobilisering for å heve statusen til ansatte i forskning og høyere utdanning i Europa

Med bakgrunn i situasjonen for høyere utdanning og forskning i Europa og i det enkelte europeiske land, oppfordrer ETUCE (European Trade Union Committee for Education) alle ansatte i høyere utdanning og forskning i de respektive landene til å mobilisere i dagene før ministermøtet om Bolognaprosessen i Jerevan 14.-15. mai 2015.

ETUCE fordømmer

  • Økningen i usikre tilsettingsforhold, inkludert korte kontrakter, og dårligere og dårligere arbeidsvilkår
  • Tap av akademisk frihet
  • At den offentlige forskningsfinansieringen synes å være under angrep.

ETUCE ber EUs institusjoner og hvert europeisk land om å iverksette tiltak for

  • Solidaritet innen EU og i hele Europa for en god og formålstjenlig utvikling av høyere utdanning og forskning;
  • En ambisiøs, flerårig rekrutteringsplan for ansatte i høyere utdanning og forskning, basert på forutsigbarhet og trygghet;
  • En betydelig økning i basisfinansiering for forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner;
  • En politikk for utvikling av alle områder av forskning, som garanterer mangfold i fag og i tilnærminger til forskning, respekt for forskningsmetoder, sammen med passende tidsrammer og akademisk frihet for enkeltpersoner og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner;
  • En politikk for å avskaffe forskjellsbehandling, spesielt kjønnsrelaterte forskjeller;
  • Gjenoppretting og utvikling av demokratiske organer og en lagånd innenfor høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

ETUCE er den europeiske grenen av den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). ETUCE er lærernes sosiale partner på europeisk nivå og en forsvarer av lærernes interesser overfor EU-kommisjonen. ETUCE ble etablert i 1977.

ETUCE representerer 131 lærerforbund med til sammen 11 millioner medlemmer i 48 land i Europa. Forskerforbundet er medlem i EI og ETUCE.

Mer informasjon på ETUCEs nettsted: csee-etuce.org

Relatert informasjon

Call for Mobilization on Improving the status of employees in Higher Education and Research in Europe (In English)

ETUCE Calls Ministers to Improve the Status of Employees in Higher Education and Research in Europe