Hvordan styrke Unio?

– Vi ønsker en tydeligere identitet og visjon om hva og hvem Unio skal være i framtida, sier Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) leverte i forrige uke sin organisasjonsevaluering av Unio.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Arbeidslivet er i endring. Omstillingene kommer tettere, kompetansekravene øker og folk bytter jobb oftere. Hvordan skal Unio møte disse endringene? Dette er noen av spørsmålene Unio diskuterer når de nå lager en strategi for videre vekst og for å bli en enda sterkere aktør.

– Det er brei enighet om at Unio fungerer godt, men de fleste ser også behov for noen justeringer for å møte endringene i arbeidslivet. Vi ønsker en tydeligere identitet og visjon om hva og hvem Unio skal være i framtida, sier Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) leverte i forrige uke sin organisasjonsevaluering av Unio. Bakgrunnen var at Unios styre i 2014 opprettet et organisasjonsutvalg, som blant annet skal drøfte organisasjonsstrukturen basert på erfaringer og innspill fra tillitsvalgte. AFI ble engasjert til å utføre dette oppdraget. AFI har intervjuet styremedlemmer, mange tillitsvalgte og undersøkt hva høgskolegrupper mener om Unio.

– Rapporten er et godt bidrag, og blir en del av et større arbeid med å styrke Unio som hovedsammenslutning og talerør for våre medlemmer, sier Avløyp.

Les hele rapporten her

Fakta

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, og er med sine 12 forbund med til sammen over 330 000 medlemmer Norges nest største hovedorganisasjon.

Organisasjonen ble etablert i 2001 under navnet Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), men skiftet i 2006 navn til Unio.

Unio er latin og betyr ”jeg forener”.