Høringsuttalelse om produktivitetskommisjonens rapport

For å nå 3 %-målet for forskningsinnsatsen er utfordringen å øke den private FoU-virksomheten. Regjeringen kan legge til rette for utviklingen av et bredere og sterkere kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv og innovasjon, skriver Forskerforbundet om produktivitetskommisjonens rapport.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Dette kan gjøres gjennom videreutvikling av det eksisterende virkemiddelapparatet, som Såkorn, FORNY, BIA, SkatteFunn, og offentlig- og nærings-Ph.D, men også ved å etablere nye og større satsinger.

Forskerforbundet utfordrer regjeringen til å påta seg et større ansvar for oppbyggingen av nye innovasjonsarenaer i tett samarbeid med næringslivet og forskningsmiljøene. Dette bør skje innen fagområder hvor Norge har spesielle forutsetninger for å drive verdensledende innovasjonsvirksomhet, hvor vi har eksisterende forskningsmiljøer, næringsstrukturer og naturlige fortrinn. Vi trenger en tydelig nasjonal strategi for hvor og hvordan Norge skal utvikle dette. En strategi som er tydelig på sektorenes forskjellige roller, arbeidsdeling og handlingsrom i samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv, øvrig arbeidsliv og offentlig forvaltning.

Forskerforbundet ber også myndighetene om å merke seg studiene som viser at «produktivitetseffekten av FoU i UH-sektoren er størst når institusjonene konsentrerer innsatsen om det de er gode på, dvs. grunnleggende forskning, og ikke konkurrerer med bedrifter om å utføre anvendt forskning».

Produktivitetskommisjonen konkluderer også med at det er mest produktivt og effektivt om de beste forskningsmiljøene kan konsentrere seg om forskning og langsiktig utvikling. Det er en grunn til å tro at den til dels detaljstyrte programforskningen og den kortsiktigheten som driver forskningsbevilgningene jevn over i dag virker sub-optimalt i forhold til dette. Forskerforbundet vil samtidig advare mot å kanalisere en mye større del av forskningsbevilgningene til enkelte små toppmiljøer og dermed senke kvaliteten på andre forskningsmiljøer. Vi trenger kvalitet i alle ledd. Bare slik utdanner vi nye kandidater som har mulighet til å nå toppen i sitt fag.

Les Forskerforbundets høringsuttalelse