Høringsuttalelse om finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

Forskerforbundet har uttalt seg om rapporten om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Forskerforbundet støtter forslaget om å videreføre en hovedmodell med fortsatt sterk basisbevilgning, der andelen resultatbasert bevilgning ligger på dagens nivå.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Videreføring av dagens nivå på basisbevilgningen er nødvendig for å sikre tilstrekkelig langsiktighet, forutsigbarhet og stabilitet i virksomheten. Dette vil gi kvalitet i utdanningen og forskningen ved institusjonene, heter det i uttalelsen fra Forskerforbundet.

Forskerforbundet mener at dagens finansieringsmodell og finansieringssystem i all hovedsak fungerer godt, og at det ikke er behov for større endringer, men enkelte justeringer for å videreutvikle og forbedre dagens system.

Les høringsuttalelsen her