Høringsuttalelse om endring av forskningsetikkloven

Kombinasjonen av usikre tilsettingsvilkår og prestasjonsbaserte tellekanter på individnivå er uheldig både med hensyn til å fremme forskningskvalitet og god forskningsetikk. Det skriver Forskerforbundet i høringsuttalelse om foreslåtte endringer i forskningsetikkloven.

Article Image

Oppgaven med å fremme god forskningsetikk samt forebygging og behandling av uredelighet i forskning er et kontinuerlig arbeid. I dette er Forskerforbundet også opptatt av at rettssikkerheten til den enkelte forsker ivaretas, samt at arbeidsvilkårene deres på best mulig måte bidrar til å fremme god forskningsetikk.

Når det gjelder rettssikkerhet, er anklager om brudd på forskningsetikk og særlig anklager om fusk og plagiering svært alvorlig for den enkelte. Det er derfor helt avgjørende at rettssikkerheten til den enkelte ivaretas både gjennom klageadgang og åpenhet rundt eventuelle anklager.

Forskningssektoren utvikler seg i retning av stadig mer konkurranse og den enkeltes karriereutviklingsmuligheter er i regelen totalt avhengig av forskningspublisering, både målt i kvantitet og kvalitet. Dette betyr at de vitenskapelig ansatte må utføre mye av forskningen på fritiden og forventes å publisere stadig mer. Dette, kombinert med dagens utstrakte bruk av midlertidig tilsetting, skaper et system som i sitt vesen ikke ivaretar hensynet til forskningsetikk på en god måte. I tillegg erfarer vi at stadig flere institusjoner viderefører insentiver i finansieringssystemene helt ned på individnivå. Dette gjelder for eksempel indikatoren om publiseringspoeng. Kombinasjonen av usikre tilsettingsvilkår og prestasjonsbaserte tellekanter på individnivå er uheldig både med hensyn til å fremme forskningskvalitet og god forskningsetikk.

Forskerforbundet vil derfor fremheve at redusert bruk av midlertidig tilsetting og mindre bruk av prestasjonsbaserte indikatorer på individnivå vil fremme god forskningsetikk.

Les Forskerforbundets høringsuttalelse her